Oznámení výběrového řízení ,,OBNOVA MOSTU č.TR-06-M PŘES POTOK TRNÁVKA V OBCI TRNAVA"
PDF - 2.81 MB
Krycí list
PDF - 509.51 KB
Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
PDF - 471.51 KB
Návrh smlouvy o dílo
PDF - 792.92 KB
Položkový rozpočet
PDF - 221.31 KB
Doporučený štítek označení obálky
PDF - 391.99 KB
Průvodní a souhrnná TZ
PDF - 235.75 KB
C.01-SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
PDF - 182.14 KB
C.02- KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
PDF - 261.36 KB
C.03-KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
PDF - 1.08 MB
C.04-SITUACE PROVIZORNÍHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
PDF - 316.74 KB
C.05 - SITUACE TRVALÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
PDF - 719.63 KB
D.01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA
PDF - 104.76 KB
D.02 - SITUACE - OBJÍZDNÁ TRASA
PDF - 464.32 KB
D.03 - ŘEZY OBJÍZDNOU TRASOU
PDF - 215.03 KB
D.04 - PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ
PDF - 230.24 KB
D.01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA
PDF - 129.9 KB
D.02 - SITUACE - STÁVAJÍCÍ STAV
PDF - 325.85 KB
D.03 - ŘEZY - STÁVAJÍCÍ STAV
PDF - 180.61 KB
D.04 - SITUACE - NOVÝ STAV
PDF - 423.13 KB
D.05 - PODÉLNÝ ŘEZ - NOVÝ STAV
PDF - 267.96 KB
D.06 - PŘÍČNÝ ŘEZ - NOVÝ STAV
PDF - 236.99 KB
D.01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA
PDF - 111.71 KB
D.02 - PŮDORYS
PDF - 251.68 KB
D.03 - ŘEZY
PDF - 174.9 KB
D.01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA
PDF - 118.8 KB
D.02 - PŮDORYS
PDF - 352.45 KB
D.03 - ŘEZY
PDF - 203 KB
D.04 - VZOROVÝ ŘEZ OPEVNĚNÍ SVAHU
PDF - 149.98 KB
D.05 - KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
PDF - 180.08 KB
TECHNOLOGICKÁ ČÁST
PDF - 85.55 KB
HYDROTECHNICKÝ PRŮZKUM
PDF - 144.34 KB
00 - SEZNAM PŘÍLOH
PDF - 53.71 KB
Publikováno
18.2.2020
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.