Výzva k podání nabídek - Zásobování obce Trnava pitnou vodou
Výzva k podání nabídek - vodovod 06/2020
PDF - 799.39 KB
Zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Zásobování obce Trnava pitnou vodou“
VŘ - VODOVOD
PDF - 87.23 KB
VŘ - VODOVOD
PDF - 179.8 KB
VŘ - VODOVOD
PDF - 359.02 KB
VŘ - VODOVOD
PDF - 400.18 KB
ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU - TRNAVA-SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
Zakázka malého rozsahu - Trnava-splaškové kanalizační přípojky
PDF - 1.58 MB
Zakázka malého rozsahu - Trnava-splaškové kanalizační přípojky
DOCX - 20.43 KB
Zakázka malého rozsahu - Trnava-splaškové kanalizační přípojky
DOCX - 16.85 KB
Zakázka malého rozsahu - Trnava-splaškové kanalizační přípojky
DOCX - 13.36 KB
Výzva k podání nabídky - ZŠ Trnava - stavební úpravy - TDI, BOZP
Výzva k podání bídky - Základní škola Trnava - TDI
PDF - 1.12 MB
A,B_Průvodní a souhrnná technická zpráva
PDF - 954.69 KB
Příloha č. 3
DOCX - 15.55 KB
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
DOCX - 31.88 KB
Příloha č.1. Krycí list nabídky
DOCX - 68.79 KB
Most přes potok Trnávka v místní části u Gerychů v obci Trnava u Zlína
Zadávací dokumentace - Oznámení výběrového řízení - výzva k podání nabídky - Zadávací dokumentace
PDF - 3.15 MB
Výběrová řízení
Nabídka dřevní hmoty - Lokalita Bařiny

Lokalita Bařiny

 • SM - 18,38 m3
 • BO - 1,72 m3
 • DB - 0,78 m3
 • BK - 11,56 m3
 • JS - 2,23 m3
Nabídka dřevní hmoty - Lokalita Všemina

Lokalita Všemina - za rančem

 • SM - KUL - 51,19 m3
 • SM - KPZ - 9,09 m3
 • SM - SK - 41,69 m3
Oznámení výběrového řízení - výzva k podání nabídky
Oznámení výběrového řízení - výzva k podání nabídky - zadávací dokumentace
PDF - 2.89 MB
P1-Krycí list
DOCX - 18.09 KB
P2-Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
DOCX - 15.92 KB
P3-Návrh Smlouvy o dílo
DOCX - 46.25 KB
P4-Položkový rozpočet
XLSX - 248.33 KB
P5-Projektová dokumentace
ZIP - 3.89 MB
P6-Doporučený štítek označení obálky
DOCX - 14.04 KB
PPO Trnava
Obrázek č. 1
JPG - 3.44 KB
Obrázek č. 2
JPG - 8.19 KB
Obrázek č. 3
JPG - 4.43 KB
B.3.1.Přehledná situace
PDF - 1.18 MB
D.3.6.02.1 Suchá nádrž 1 - Dvořisko - situace
PDF - 1.63 MB
D.3.6.03.1 Suchá nádrž 2 - pod Uhličným - situace
PDF - 1.32 MB
B.3.SO 04.1 Suchá nádrž 3 - Luhy - situace
PDF - 1.27 MB
D.3.6.05.1 Suchá nádrž 5 - pod Bařinami - situace
PDF - 1.34 MB
Výzva k podání nabídky - Shromažďovací plocha u ZŠ Trnava - PD
Shormažďovací plocha u ZŠ Trnava - Výkres č. 01
PDF - 921.37 KB
Shormažďovací plocha u ZŠ Trnava - Výkres č. 02
PDF - 569.19 KB
Shormažďovací plocha u ZŠ Trnava - Výkres č. 03
PDF - 911.19 KB
Shormažďovací plocha u ZŠ Trnava - Výkres č. 04
PDF - 1.06 MB
Výzva k podání nabídky - Shromažďovací plocha u ZŠ Trnava
KRYCÍ LIST NABÍDKY
DOCX - 16.75 KB
Příloha _SoD
DOCX - 35.89 KB
Trnava Shromažďovací plocha rozpočet projekt - slepý
XLSX - 90.51 KB
Zadávací dokumentace-Shromažďovací plochau u ZŠ Trnava
DOCX - 16.86 KB
Výzva k podání nabídky - Shromažďovací plocha u ZŠ Trnava - konektivita
Výzva k podání nabídky - Rozvoj odobrného vzdělávání ZŠ Trnava -konektivita
PDF - 887.53 KB
Poptávka zajištění kvalifikovaného výkonu ÚP činností - Změna ÚP Trnava
Poptávka na zajištění kvalifikovaného výkonu územně plánovacích činností - Trnava 8.10.2018
PDF - 291.56 KB
ZoUÚP Trnava - po přeprojednání č.2 + pokyny pro zpracování návrhu změny 23.8.2018
PDF - 532.87 KB
Nabídka dřevní hmoty 17.5.2018
 • Obec Trnava nabízí dřevní hmotu:
 • SM - 145,02 m3
 • Lokalita - Pod Bařinami
 • Nabídky zasílejte na e-mail: outrnava@avonet.cz 
 • Dotazy: 602 511 491
 • Podmínkou je odběr veškeré dřevní hmoty.
Nabídka dřevní hmoty 12.3.2018
 • Nabídka dřevní hmoty z obecních lesů 12. 3. 2018:
 • Odvozní místo Všemina-ranč, 
 • Sortimenty:
 • SM - 244,20 m3
 • MD - 0,31 m3
 • DB - 14,54 m3
 • BK - 10,02 m3
 • JV - 4,37 m3
 • Třeš. - 9,98 m3
 • Břiz. - 2,66 m3
 • JS - 2,11 m3
 • LP - 2,92 m3
 • Nabídky zasílejte na: outrnava@avonet.cz
 • Info: 602 511 491
 • Podmínkou předložení nabídky je oběr veškeré dřevní hmoty!!!
Nabídka dřevní hmoty 7.12.2017
 • Odvozní místo Všemina-ranč
 • Sortimenty:
 • SM - 53,21 m3
 • JD - 10,07 m3
 • MD - 5,61 m3
 • JM - 1,63 m3
 • DG - 3,19 m3
 • AK - 9,55 m3
 • OL - 2,05 m3
 • TR - 3,44 m3
 • JV - 0,5 m3
 • HB - 0,50 m3
 • JS - 7,92 m3
 • Nabídky zasílejte na: outrnava@avonet.cz
 • Info: 602 511 491
 • Podmínkou předložení nabídky je oběr veškeré dřevní hmoty!!!
Nabídka dřevní hmoty 1.11.2017
 • Nabídka palivového a kůrovcového dřeva z obecních lesů: 1.11.2017
 • SM - dl. 2-5 m v celkovém objemu 89,72 m3
 • DG - 1,99 m3
 • MD - 1,15 m3
 • DB - 1,78 m3
 • OS - 1,44 m3
 • JS - 61,14 m3
 • OL - 2,35 m3
 • Zájemce musí odebrat veškerou dřevní hmotu. OM je za areálem Ranč Všemina k. ú. Všemina.
 • Tel.: 602 511 491
Smrková kulatina - kůrovcová
 • Nabídka smrkové kulatiny - kůrovcové
 • Obec Trnava nabízí 67,02 m3 smrkové kůrovcové kulatiny.
 • Zájemci posílejte své nabídky na e-mail:
 • outrnava@avonet.cz
Výběrové řízení - sortimenty z obecních lesů

Výběrové řízení na dřevní hmotu z obecních lesů

Sortiment                             Množství m3

s.k.jehl. MD                                20

s.k.jehl. SM                                 

výřezy SM B                              40

výřezy SM C                              40

výřezy MD B                              40

výřezy MD C                              20

výřezy BK B/C                           150

palivo BK                                   150

Nabídky zasílejte na: outrnava@avonet.cz

Výběrové řízení Oprava budovy tělocvičny ZŠ Trnava
Výzva k podání nabídky - Oprava budovy tělocvičny ZŠ Trnava
PDF - 743.52 KB
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.