Zpráva o uplatňování Územního plánu Trnava v uplynulém období 2017 – 2022
Zpráva o uplatňování ÚP Trnava 2017 – 2022
PDF - 1.09 MB
ČOV A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - DOKUMENTACE ÚNOR 2021
A_PRŮVODNÍ ZPRÁVA
PDF - 169.25 KB
B_SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
PDF - 355.22 KB
C.1_SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
PDF - 3.46 MB
C.2_KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES-1
PDF - 733.79 KB
C.2_KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES-2
PDF - 610.76 KB
C.2_KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES-3
PDF - 624.64 KB
C.2_KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES-4
PDF - 583.68 KB
C.2_KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES-5
PDF - 551.13 KB
C.2_KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES-6
PDF - 491.8 KB
PODÉLNÉ PROFILY A-1
PDF - 1.5 MB
PODÉLNÉ PROFILY A-2
PDF - 2.17 MB
PODÉLNÉ PROFILY A-3
PDF - 1.75 MB
ČOV Trnava kompletní dokumenty
ZIP - 81.34 MB
Změna územního plánu Trnava 2019 - pracovní verze
Výkres základního členění území
PDF - 1.25 MB
Hlavní výkres
PDF - 1.83 MB
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
PDF - 1.48 MB
Výkres širších vztahů
PDF - 1.64 MB
Koordinační výkres
PDF - 4.33 MB
Výkres technické infrastruktury
PDF - 2.37 MB
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
PDF - 2.04 MB
Výkres základního členění - předpokládaná podoba po vydání změny
PDF - 1.22 MB
Hlavní výkres - předpokládaná podoba po vydání změny
PDF - 1.43 MB
Výkres VPS, VPO a asanací - předpokládaná podoba po vydání změny
PDF - 1.19 MB
Textová část odůvodnění ÚP Trnava
PDF - 583.57 KB
Textová část odůvodnění změny č_1 ÚP Trnava
PDF - 1 MB
Textová část změny č_1 ÚP Trnava
PDF - 490.55 KB
Textová část změny č_1 ÚP Trnava-srovnávací znění
PDF - 588.57 KB
Text výrokové části ÚP po změně č.1
PDF - 535.68 KB
Územní plán Trnava - veřejná prostranství
PDF - 1.08 MB

V případě, že Vám nejde otevřít PDF, prosím, zvolte jiný prohlížeč (podporované Chrome, Firefox). Pokud máte přesto problém, obraťe se na email Hubacek27@gmail.com.

Změna územního plánu Trnava - ZIP - pracovní verze
Změna ÚP 2019
ZIP - 32.49 MB
Územní plán schválený 2011
Územní plán - hlavní výkres
PDF - 16 MB
Územní plán – návrh textové části
PDF - 438.03 KB
Územní plán – odůvodnění textové části
PDF - 802.82 KB
Územní studie – návrh textové části
PDF - 373.77 KB
Územní studie – odůvodnění textové části
PDF - 604.03 KB
Územní studie – hlavní výkres
PDF - 12 MB

V případě, že Vám nejde otevřít PDF, prosím, zvolte jiný prohlížeč (podporované Chrome, Firefox). Pokud máte přesto problém, obraťe se na email Hubacek27@gmail.com.

Dokumentace k vodovodu
B_1 přehledná_situace
PDF - 13.2 MB
B_2 přehledná_situace
PDF - 13.2 MB
B_9 Přehledný podélný profil varianta1
PDF - 363.23 KB
B_10 Přehledný podélný profil varianta2
PDF - 367.86 KB
B-3 katastrální situace varianta1-díl 1
PDF - 1.32 MB
B-4 katastrální situace varianta1-díl 2
PDF - 1.43 MB
B-5 katastrální situace varianta1-díl 3
PDF - 1.25 MB
B-6 katastrální situace varianta2-díl 1
PDF - 1.83 MB
B-7 katastrální situace varianta2-díl 2
PDF - 1.25 MB
B-8 katastrální situace varianta2-díl 3
PDF - 1.71 MB
Presenční listina jednání Trnava
PDF - 244.21 KB
Trnava hydrotechnické výpočty
PDF - 152 KB
Trnava náklady
PDF - 214.43 KB
Trnava průvodní zpráva
PDF - 679.53 KB
Trnava seznam příloh
PDF - 85.74 KB
Zápis Trnava
PDF - 117.32 KB
Analyza_rizik
PDF - 291.86 KB
obcan_v_MU
PDF - 399.93 KB
Analýza rizik - ORP Vizovice 2020
Analýza rizik - ORP Vizovice, 2020
DOC - 113.5 KB
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.