Povodňový plán obce Trnava

Kompletní informace na http://zlinsky.dppcr.cz/web_585866/

Obec s rozšířenou působností: Vizovice

Kraj: Zlínský kraj

Příslušný vodoprávní úřad: VH úřad Vizovice

Odborné stanovisko správce povodí k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Moravy s.p. Brno, Lesy ČR, s.p. Brno
Dne: 07.01.2014 č.j. PM061690/2013-219/Ro; LCR-957/006189/2014

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

MÚ Vizovice, Odbor životního prostředí

Podpis: Ing. Martin Pacoň, vedoucí odboru životního prostředí

Dne: 17.01.2014 č.j. MUVIZ 001487/2014/01

Schválení povodňového plánu:

Podpis: Zastupitelstvo obce Trnava

Analýza rizik - ORP Vizovice
PDF - 226.87 KB
Ochrana obyvatelstva - rizika
PDF - 399.93 KB
funkce příjmení a jméno pracoviště pozice kontakt
předseda Štěpaník Petr OÚ Trnava starosta  tel: 577 988 223
mobil: 602 511 491
fax: 577 988 293
místopředseda Vajďáková Eva SDH Trnava   tel: 739 666 817
mobil: 739 666 817
člen Zbranek Pavel   velitel JSDH Trnava  tel: 603 526 939
mobil: 603 526 939
člen Březík Zdeněk SDH Trnava   tel: 724 512 374
mobil: 724 512 374
člen Bednařík Vlastimil     tel: 602 788 522
mobil: 602 788 522
člen Brhel Jiří     tel: 775 337 155
mobil: 775 337 155
člen Žurek Martin SDH Trnava   tel: 739 624 345
mobil: 739 624 345
zapisovatel(ka) Březíková Helena SDH Trnava   tel: 728 883 544
mobil: 728 883 544
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.