Informace o obecní knihovně v Trnavě

Obecní knihovna v Trnavě byla zřízena jako organizační složka Obce rozhodnutím obecního zastupitelstva v září roku 2002. V prosinci 2013 byla knihovna přestěhována na místní Hasičskou zbrojnici.

Vedoucí knihovny

Petra Matušincová

Adresa: Trnava 58
Telefon: 778 095 080
E-mail: knihovna.trnava@seznam.cz
Web: https://knihovnatrnava.webnode.cz

 
Půjčovní doba
Čt 16:00 – 19:00

Katalog obecní knihovny v Trnavě

Na webové stránce Krajské knihovny Františka Bartoše www.kfbz.czExterní odkaz byl do rubriky katalogy/katalogy obecních knihoven umístěn odkaz na katalog Obecní knihovny v Trnavě. Kliknutím na název obce na mapě nebo na název knihovny v tabulce vstoupíte do katalogu Obecní knihovny v Trnavě a můžete si vyhledat titul nebo autora, kterého hledáte.

Podmínky přístupu na internet v místní knihovně Trnava

Místní knihovna Trnava umožňuje přístup na internet svým uživatelům, dětem i dospělým zdarma. Uživatelům mladším 15 let je poskytován přístup na internet na základě souhlasu rodičů. Uživateli je umožněn přístup na internet 30 minut, není-li poté další zájemce, je možno tuto dobu prodloužit o dalších 30 minut. Přístup na internet je možné předem rezervovat.

Internet je v knihovně zpřístupněn jakožto zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů a především jejich studijním účelům. Uživatel musí přitom respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpisy.

Není dovoleno nastavení počítače, ukládat data na pevný disk a spouštět programy stažené z internetu. Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz počítače. Veškeré náklady, které vzniknou v knihovně v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým databázím a dokumentům, či poškození technického vybavení, je uživatel povinen uhradit. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit www stránky s pornografickým neo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog. Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy ČR.

V případě potřeby mohou uživatelé požádat pracovníka knihovny o pomoc a konzultaci. Uživatelé musí respektovat soukromí ostatních uživatelů, zachovávat základní etické normy a dbár pokynů knihovníka.

Souhlas s těmito podmínkami stvrzuje uživatel před započetím práce svým podpisem.

Prodloužení výpujční doby knih lze sjendat na kontaktním e-mailu: knihovna.trnava@seznam.cz

  • knihovna disponuje celkem s 5383 ks knižních svazků

  • ve spolupráci s krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně se dále ještě využívá výměnného knižního fondu, který se pravidelně obměňuje

  • součástí knihovny v Trnavě je i veřejně přístupný internet, který je možno využít po otevírací dobu knihovny, nebo po dohodě s pracovníky na Obecním úřadu

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.