Zastupitelé
Ing. Martin Kašpárek
starosta
Helena březíková
místostarostka
vlastimil bednařík
místostarosta
jiří dolanský
zastupitel
Ing. Tomáš Hubáček
zastupitel
ing. petr chmelař
zastupitel
ing. jana chrastinová
zastupitelka
Ing. Adam Páleníček
zastupitel
eva vajďáková
zastupitelka