Zastupitelé
Petr Štěpaník
starosta
Helena březíková
místostarostka
vlastimil bednařík
místostarosta
jiří dolanský
zastupitel
Andrea Doleželová, DiS.
zastupitelka
Ing. Tomáš Hubáček
zastupitel
ing. petr chmelař
zastupitel
ing. jana krčmová
zastupitelka
Ing. Adam Páleníček
zastupitel