Svoz komunálního odpadu - 2021
 • Leden: 4.1., 18.1.
 • Únor: 1.2., 15.2.
 • Březen: 1.3., 15.3., 29.3.
 • Duben: 12.4., 26.4.
 • Květen: 10.5., 24.5.
 • Červen: 7.6., 21.6.
 • Červenec: 5.7., 19.7.
 • Srpen: 2.8., 16.8., 30.8.
 • Září: 13.9., 27.9.
 • Říjen:11.10., 25.10.
 • Listopad: 8.11., 22.11.
 • Prosinec: 6.12., 20.12.
Svoz plastového odpadu - 2021
 • Leden: 25.1.
 • Únor: 22.2.
 • Březen: 22.3.
 • Duben: 19.4.
 • Květen: 17.5.
 • Červen: 14.6.
 • Červenec: 12.7.
 • Srpen: 9.8.
 • Září: 6.9.
 • Říjen:4.10.
 • Listopad: 1.11., 29.11.
 • Prosinec: 27.12
Maximální hmotnost popelnic

Maximální hmotnost popelnic:

 • 120 l  -  50kg
 • 240 l  -  80kg                                                                  

Pokud hmotnost popelnic přesáhne, odpad nebude vyvezen.

Sběrný dvůr Trnava

Běžné otevírací hodiny každý sudý týden.

15:00 – 17:00
So 9:00 – 12:00
Třídění odpadů v Trnavě
Třídění odpadů
PDF - 493.34 KB
Plasty
 • Upozorňujeme občany, že plasty se budou vyvážet pouze v průhledných pytlích.
 • V tmavých a neprůhledných pytlích nebudou vyvezeny. Někteří občané spolu s plasty vyhazovali i komunální odpad.
 • Žluté pytle na plasty jsou k vyzvednutí na OÚ.
 • Linoleum a Polystyren nejsou plasty a patří do komunálního odpadu!
Sběr elektroodpadu
 • Vážení občané, využívejte prosím ke sběru elektroodpadu nové nádoby, které jsou umístěny u autobusové zastávky v Dolansku, u obchodu Lili a Jednoty Coop.
Sbíráme tonery a cartridge
 • V budově Obecního úřadu a v budově SDH jsou nově umístěny sběrné nádoby na použité tonery a cartridge!
Sbíráme zářivky a LED zdroje
 • V budově Obecního úřadu je nově umístěna sběrná nádoba na použité kruhové a lineární zářivky, výbojky a LED světelné zdroje!
Sběrný dvůr Trnava
Sběrný dvůr Trnava - informace o projektu
JPG - 143.15 KB

CZ_RO_B_C.jpg

Předcházení vzniku odpadů v obci Trnava  Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005577 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je předcházet vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů a textilního a oděvního odpadu a to prostřednictvím pořízení kompostérů pro občany a kontejnerů na textil v obci Trnava. 
Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 182 t/rok. 

 • Celkové způsobilé výdaje: 1 331 000 Kč 
 • Dotace EU: 1 131 350 Kč (85 %) 
 • Příspěvek příjemce podpory: 199 650 Kč (15 %)