Svoz komunálního odpadu - 2020
 • Leden: 6.1., 20.1.
 • Únor: 3.2., 17.2.
 • Březen: 2.3., 16.3., 30.3.
 • Duben: 11.4.(sobota), 27.4.
 • Květen: 11.5., 25.5.
 • Červen: 8.6., 22.6.
 • Červenec: 6.7., 20.7.
 • Srpen: 3.8., 17.8., 31.8.
 • Září: 14.9., 28.9.
 • Říjen:12.10., 26.10.
 • Listopad: 9.11., 23.11.
 • Prosinec: 7.12., 21.12.
Svoz plastového odpadu - 2020
 • Leden: 27.1.
 • Únor: 24.2.
 • Březen: 23.3.
 • Duben: 20.4.
 • Květen: 18.5.
 • Červen: 15.6.
 • Červenec: 13.7.
 • Srpen: 17.8.
 • Září: 7.9.
 • Říjen:5.10.
 • Listopad: 2.11., 30.11.
 • Prosinec: 28.12
Maximální hmotnost popelnic

Maximální hmotnost popelnic:

 • 120 l  -  50kg
 • 240 l  -  80kg                                                                  

Pokud hmotnost popelnic přesáhne, odpad nebude vyvezen.

Sběrný dvůr Trnava

Otevřen každý sudý týden

15:00 – 17:00
So 9:00 – 12:00
Třídění odpadů v Trnavě
Třídění odpadů
PDF - 493.34 KB
Plasty
 • Upozorňujeme občany, že plasty se budou vyvážet pouze v průhledných pytlích.
 • V tmavých a neprůhledných pytlích nebudou vyvezeny. Někteří občané spolu s plasty vyhazovali i komunální odpad.
 • Žluté pytle na plasty jsou k vyzvednutí na OÚ.
 • Linoleum a Polystyren nejsou plasty a patří do komunálního odpadu!
Sběr elektroodpadu
 • Vážení občané, využívejte prosím ke sběru elektroodpadu nové nádoby, které jsou umístěny u autobusové zastávky v Dolansku, u obchodu Lili a Jednoty Coop.
Sbíráme tonery a cartridge
 • V budově Obecního úřadu a v budově SDH jsou nově umístěny sběrné nádoby na použité tonery a cartridge!
Sbíráme zářivky a LED zdroje
 • V budově Obecního úřadu je nově umístěna sběrná nádoba na použité kruhové a lineární zářivky, výbojky a LED světelné zdroje!
Sběrný dvůr Trnava
Sběrný dvůr Trnava - informace o projektu
JPG - 143.15 KB

CZ_RO_B_C.jpg

Předcházení vzniku odpadů v obci Trnava  Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005577 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je předcházet vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů a textilního a oděvního odpadu a to prostřednictvím pořízení kompostérů pro občany a kontejnerů na textil v obci Trnava. 
Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 182 t/rok. 

 • Celkové způsobilé výdaje: 1 331 000 Kč 
 • Dotace EU: 1 131 350 Kč (85 %) 
 • Příspěvek příjemce podpory: 199 650 Kč (15 %)