Svoz komunálního odpadu - 2023
 • Leden: 2.1., 16.1., 30.1.
 • Únor: 13.2., 27.2.
 • Březen: 13.3., 27.3.
 • Duben: 10.4., 24.4.
 • Květen: 8.5., 22.5.
 • Červen: 5.6., 19.6.
 • Červenec: 3.7., 17.7., 31.7.
 • Srpen: 14.8., 28.8.
 • Září: 11.9., 25.9.
 • Říjen: 9.10., 23.10.
 • Listopad: 6.11., 20.11.
 • Prosinec: 4.12., 15.12.
Svoz plastového odpadu - 2023
 • Leden: 4.1.
 • Únor: 1.2.
 • Březen: 1.3., 29.3.
 • Duben: 26.4.
 • Květen: 24.5.
 • Červen: 21.6.
 • Červenec: 19.7.
 • Srpen: 16.8.
 • Září: 13.9.
 • Říjen: 11.10.
 • Listopad: 8.11.
 • Prosinec: 6.12.
Maximální hmotnost popelnic

Maximální hmotnost popelnic:

 • 120 l  -  50kg
 • 240 l  -  80kg                                                                  

Pokud hmotnost popelnic přesáhne, odpad nebude vyvezen.

Sběrný dvůr Trnava

Odkládání odpadu na základě předložení evidenční ODPADOVÉ KARTY, kterou obdržíte v kanceláři obecního úřadu (1 ks / domácnost), včetně roční samolepky k označení odpadní nádoby na komunální odpad.

Běžné otevírací hodiny každý sudý týden.

15:00 – 17:00
So 9:00 – 12:00

 

Třídění odpadů v Trnavě
Třídění odpadů
PDF - 493.34 KB

Obecné závazná vyhláška odpadového hospodářství č. 2/2021 v Čl. 3 odst. 2 – stanoviště sběrných nádob dle druhu odpadu.

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na sběrných stanovištích:

 

  1. Nádoby („zvony“) na plast společně s nápojovými kartony (žluté), sklo (bílé, zelené) a kov (šedé)

Autobusová zastávka dolní konec obce, u bytového domu č. 285, U skály, U lipek, před bytovým domem č. 314 vedle školy, Na rozcestí, autobusová zastávka horní konec obce U pekárny a na točně U obrázku, u Sběrného dvoru, část obce Luhy a chatová oblast Luhy u Penzionu RS.

  1. Velkoobjemové kontejnery na bio odpad (hnědé)

Autobusová zastávka dolní konec obce, u bytového domu č. 285, U lipek, před bytovým domem č. 314 vedle školy, Na rozcestí, autobusová zastávka horní konec obce U pekárny a na točně U obrázku, v blízkosti Sběrného dvoru (celoročně).

  1. Kontejnery na elektro odpad (červené)

Autobusová zastávka dolní konec obce, u prodejny U lipek, u prodejny COOP

  1. Velkoobjemové kontejnery na kov

U kravína

  1. Kontejnery na textil - charita (bílé)

U prodejny COOP

  1. Sběrný box na drobné elektro zařízení a baterie

Obecní úřad

 

 

Plasty
 • Upozorňujeme občany, že plasty se budou vyvážet pouze v průhledných pytlích.
 • V tmavých a neprůhledných pytlích nebudou vyvezeny. Někteří občané spolu s plasty vyhazovali i komunální odpad.
 • Žluté pytle na plasty jsou k vyzvednutí na OÚ.
 • Linoleum a Polystyren nejsou plasty a patří do komunálního odpadu!
Sběrný dvůr Trnava
Sběrný dvůr Trnava - informace o projektu
JPG - 143.15 KB

CZ_RO_B_C.jpg

Předcházení vzniku odpadů v obci Trnava  Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005577 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je předcházet vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů a textilního a oděvního odpadu a to prostřednictvím pořízení kompostérů pro občany a kontejnerů na textil v obci Trnava. 
Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 182 t/rok. 

 • Celkové způsobilé výdaje: 1 331 000 Kč 
 • Dotace EU: 1 131 350 Kč (85 %) 
 • Příspěvek příjemce podpory: 199 650 Kč (15 %) 
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.