Svoz komunálního odpadu - 2019
 • Leden: 7.1., 21.1.
 • Únor: 4.2., 18.2.
 • Březen: 4.3., 18.3.
 • Duben: 1.4., 15.4., 29.4.
 • Květen: 13.5., 27.5.
 • Červen: 10.6., 24.6.
 • Červenec: 8.7., 22.7.
 • Srpen: 5.8., 19.8.
 • Září: 2.9., 16.9., 30.9.
 • Říjen:14.10., 28.10.
 • Listopad: 11.11., 25.11.
 • Prosinec: 9.12., 23.12.
Svoz plastového odpadu - 2019
 • Leden: 28.1.
 • Únor: 25.2.
 • Březen: 25.3.
 • Duben: 20.4.
 • Květen: 20.5.
 • Červen: 17.6.
 • Červenec: 15.7.
 • Srpen: 12.8.
 • Září: 9.9.
 • Říjen:7.10.
 • Listopad: 4.11.
 • Prosinec: 2.12., 30.12.
Maximální hmotnost popelnic

Maximální hmotnost popelnic:

 • 120 l  -  50kg
 • 240 l  -  80kg                                                                  

Pokud hmotnost popelnic přesáhne, odpad nebude vyvezen.

Sběrný dvůr Trnava

Otevřen každý sudý týden

15:00 – 17:00
So 9:00 – 12:00
Třídění odpadů v Trnavě
Třídění odpadů
PDF - 493.34 KB
Plasty
 • Upozorňujeme občany, že plasty se budou vyvážet pouze v průhledných pytlích.
 • V tmavých a neprůhledných pytlích nebudou vyvezeny. Někteří občané spolu s plasty vyhazovali i komunální odpad.
 • Žluté pytle na plasty jsou k vyzvednutí na OÚ.
 • Linoleum a Polystyren nejsou plasty a patří do komunálního odpadu!
Sběr elektroodpadu
 • Vážení občané, využívejte prosím ke sběru elektroodpadu nové nádoby, které jsou umístěny u autobusové zastávky v Dolansku, u obchodu Lili a Jednoty Coop.
Sbíráme tonery a cartridge
 • V budově Obecního úřadu a v budově SDH jsou nově umístěny sběrné nádoby na použité tonery a cartridge!
Sbíráme zářivky a LED zdroje
 • V budově Obecního úřadu je nově umístěna sběrná nádoba na použité kruhové a lineární zářivky, výbojky a LED světelné zdroje!
Sběrný dvůr Trnava
Sběrný dvůr Trnava - informace o projektu
JPG - 143.15 KB

CZ_RO_B_C.jpg

Předcházení vzniku odpadů v obci Trnava  Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005577 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je předcházet vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů a textilního a oděvního odpadu a to prostřednictvím pořízení kompostérů pro občany a kontejnerů na textil v obci Trnava. 
Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 182 t/rok. 

 • Celkové způsobilé výdaje: 1 331 000 Kč 
 • Dotace EU: 1 131 350 Kč (85 %) 
 • Příspěvek příjemce podpory: 199 650 Kč (15 %)