Co vám CZECH POINT nabízí?

Czech POINT poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy z těchto registrů: katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku a rejstříku trestů.

Ověřený výstup je vydán na počkání, po zaplacení správního poplatku. Platí se na místě v hotovosti.

Pracoviště Czech POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup. 
 

Co nabízíme?

1. Výstup z katastru nemovitostí

Co dostanete:

• Úplný nebo částečný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice

Co potřebujete vědět:
• Katastrální území a číslo Listu vlastnictví 

Kolik to bude stát:
• Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku.

Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu. 
 

2. Výpis z rejstříků trestů

Co dostanete:
• Výpis z rejstříku trestů

lze vydat pouze na základě písemné žádosti osobě, které se výpis týká

Co potřebujete vědět:
• Musíte předložit platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem

Kolik to bude stát:
• Kč 100 za podání žádosti
 

3. Výstup z obchodního rejstříku

Co dostanete:
• Úplný výstup z obchodního rejstříku 

Co potřebujete vědět:
• identifikační číslo organizace (IČ) 

Kolik to bude stát:
• Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku. 
 

4. Výstup ze živnostenského rejstříku

Co dostanete:
• Úplný výstup ze živnostenského rejstříku 

Co potřebujete vědět:
• identifikační číslo organizace (IČ) 

Kolik to bude stát:
• Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku

Kde můžete o výstupy požádat?
• v kanceláři obce
 

5. Ověřování podpisů a razítek

Co potřebujete:
• podpis, který chcete ověřit

Kolik to bude stát:
• 50 Kč za podpis
 

6. Ověřování listin

Co potřebujete:
• listinu, kterou chcete ověřit

Kolik to bude stát:
• 30 Kč
 

7. Svatební obřad mimo OÚ

Kolik to bude stát:
• 3000 Kč

Pro požadované služby CZECH point doporučujeme předem se spojit s matrikou.

pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00


Dočasné omezení služeb – pouze dle předem domluvené rezervace, tel. +420 577 988 223

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.