Modernizace učebny fyziky na ZŠ

http://www.kafira.cz/wp-content/uploads/2018/08/IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků Základní školy Trnava, a to prostřednictvím modernizace fyzikální učebny.

Projekt Modernizace učebny fyziky na ZŠ Trnava je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015055

Termín realizace projektu: 2020–2021

Modernizace učebny matematiky na ZŠ

http://www.kafira.cz/wp-content/uploads/2018/08/IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků Základní školy Trnava, a to prostřednictvím modernizace matematické učebny.

Projekt Modernizace učebny matematiky na ZŠ Trnava je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015056

Termín realizace projektu: 2020–2021

Rekonstrukce a vybavení počítačové učebny

Projekt Rekonstrukce a vybavení počítačové učebny je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality odborného vzdělávání na Základní škole Trnava, a to díky modernizaci multimediální učebny. Jedná se o učebnu počítačovou, která bude sloužit pro výuku cizích jazyků a informatiky a do které bude zakoupen potřebný nábytek a vybavení pro odbornou výuku.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011320

Termín realizace projektu: 2019–2020

Rekonstrukce a vybavení počítačové učebny
PDF - 75.3 KB
Digitální povodňový plán Trnava

Zpracování digitálního povodňového plánu pro obec Trnava a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Trnava

Číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_097/0008310

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Projekt počítá s vybudováním varovného a výstražného informačního systému a povodňového plánu pro obec Trnava ve Zlínském kraji. Obec byla v minulých letech několikrát zasažena povodněmi. Hlavním cílem zavedení varovného informačního systému spolu se systémy dPP je zvýšení a zlepšení celkového systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany a tudíž bezpečnost obyvatel a ochrana majetku.

 

Celkové způsobilé výdaje 2 937 285,89 Kč

Dotace EU: 2 056 100,12 Kč (70 %)

Příspěvek příjemce podpory: 881 185,77 Kč (30 %)

 

Datum zahájení realizace projektu: 6.12.2019

Datum plánovaného ukončení projektu: 31.3.2021

 

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Obec Trnava

 
Digitální povodňový plán Trnava
PDF - 746.29 KB
Separace odpadů v Trnavě

Separace odpadů v obci Trnava

Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009720

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Cílem předkládaného projektu Separace odpadů v obci Trnava je zvýšení podílu materiálového využití odpadů. Dosažením cíle se chce obec podílet na zlepšování životního prostředí a zároveň vychází z cílů plánu odpadového hospodářství České republiky a Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje 2016-2025. V rámci projektu dojde k doplnění do území 13 nových sběrných míst.

 

Celkové způsobilé výdaje 1 379 400 Kč

Dotace EU: 1 166 319 Kč (85 %)

Příspěvek příjemce podpory: 205 821 Kč (15 %)

 

Datum zahájení realizace projektu: 28.11.2019

Datum plánovaného ukončení projektu: 30.10.2020

 

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Obec Trnava

Separace odpadů v Trnavě
PDF - 699.79 KB
Dotace JPO V od Zlínského kraje

Naše zásahová jednotka obdržela dotaci Zlínského kraje v rámci dotace RP12-19/053 – Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje. Z celkové částky projektu 182.800,00 Kč činí dotace od Zlínského kraje 127.000,00 Kč. Za finanční prostředky byly pořízeny zásahové oděvy, obuv, přilby, rukavice a byla opravena přenosná motorová stříkačka.

Sociální bydlení v obci Trnava

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

Název projektu: Sociální bydlení v obci Trnava reg. č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_032/0003080

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Cílem projektu je vytvořit dostupné nájemní sociální bydlení v obci Trnava, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního vztahu.

  • Celkové náklady projektu: 1 599 226,87 Kč
  • Výše dotace: 1 439 304,18 Kč
  • Realizace projektu: 2018
Sociální byt před a po rekonstrukci
Sociální byt - před a po rekonstrukci
PDF - 692.24 KB
Předcházení vzniku odpadů v obci Trnava

Sběrný dvůr Trnava

Sběrný dvůr před a po
Sběrny dvůr před a po
PDF - 2.52 MB
Rozvoj odborného vzdělávání ZŠ Trnava

Název projektu: Rozvoj odborného vzdělávání ZŠ Trnava

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004264

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Předmětem projektu je modernizace čtyř odborných učeben ZŠ Trnava (dvou přírodovědných, jazykové učebny a dílen). Projekt je navázán na klíčové kompetence přírodních věd, komunikace v cizích jazycích, řemeslných a technických oborů. V rámci projektu dojde k pořízení vybavení učeben a didaktických pomůcek, což povede k podstatnému zkvalitnění výuky. K naplnění cíle projektu přispěje i zajištění konektivity a bezbariérovosti objektu školy. Součástí akce jsou rovněž úpravy venkovních prostor.

Projekt Modernizace interiéru budovy tělocvičny ZŠ Trnava byl spolufinancován z dotace RPO2-18DT1/089 poskytnuté Zlínským krajem.

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.