O Trnavě

Trnava je nejdelší obcí přírodního parku Hostýnské vrchy. Katastrem protéká potok s názvem Trnávka. Geologické podloží tvoří karpatský flyš, proto se zde vyskytují četné pískovcové bloky. Celkový obraz krajiny dokreslují rozlehlé pastviny se stády ovcí a půvabné dřevěnice. Na území obce se nachází unikátní Jalovcová louka, která byla vyhlášena přírodní památkou. Jalovec patří mezi ohrožené druhy rostlin. Místní lokalita je jednou z nejbohatších nalezišť jalovce v okolí Zlína.

Místní jméno pro valašskou vesnici vzniklo přidáním přípony -ava k základu trn a znamenalo trnité místo nebo říčku tekoucí trním. V zakládací listině vizovického kláštera se hovoří o potoku Trnava, ves v té době ještě neexistovala.