Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí.pdf
PDF - 661.78 KB
Publikováno
22.2.2017
Původce
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových