Zveřejnění záměru služebnosti p. č.931-11, 929-4, 929-3, 904-10 a 903-2 k. ú. Trnava u Zlína - Srovnalovi. - 23.8.2021 přípojka vody
Zveřejnění záměru služebnosti p. č.931-11, 929-4, 929-3, 904-10 a 903-2 k. ú. Trnava u Zlína - Srovnalovi. - 23.8.2021 přípojka vody
PDF - 1004.68 KB
Publikováno
23.8.2021