Zveřejnění záměru služebnosti p. č. 2185 k. ú. Trnava u Zlína -Vajďák D. 16.3.2021 sjezd
Zveřejnění záměru služebnosti p. č. 2185 k. ú. Trnava u Zlína -Vajďák D. 16.3.2021 sjezd
PDF - 554.22 KB
Publikováno
16.3.2021