Zveřejnění záměru služebnosti p. č. 903-2 a 3049-2 k. ú. Trnava u Zlína -Korytářová K. 11.5.2020
Zveřejnění záměru služebnosti p. č. 903-2 a 3049-2 k. ú. Trnava u Zlína -Korytářová K. 11.5.2020
PDF - 725.45 KB
Publikováno
27.7.2020