Zveřejnění záměru služebnosti p. č. 1104 a 3039 k. ú. Trnava u Zlína - E.on Distribuce, R.Kalivoda - změna vedení 27.7.2020
Zveřejnění záměru služebnosti p. č. 1104 a 3039 k. ú. Trnava u Zlína - E.on Distribuce, R.Kalivoda - změna vedení 27.7.2020
PDF - 986.15 KB
Publikováno
27.7.2020