Zveřejnění záměru služebnosti p. č. 931-11 a 916-7 k. ú. Trnava u Zlína -Korytářová K. 11.5.2020
Zveřejnění záměru služebnosti p. č. 931-11 a 916-7 k. ú. Trnava u Zlína -Korytářová K. 11.5.2020
PDF - 1.56 MB
Publikováno
11.5.2020