Zveřejnění záměru služebnosti p. č. 1104 k. ú. Trnava u Zlína - E.on Distribuce - vedení 22.4.2020.
Zveřejnění záměru služebnosti p. č. 1104 k. ú. Trnava u Zlína - E.on Distribuce - vedení 22.4.2020.
PDF - 810.45 KB
Publikováno
22.4.2020