Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti 23.3.2020
Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti 23.3.2020
PDF - 375.67 KB
Publikováno
23.3.2020