Vodovod - dokumentace
B_1 přehledná_situace
PDF - 13.2 MB
B_2 přehledná_situace
PDF - 13.2 MB
B_9 Přehledný podélný profil varianta1
PDF - 363.23 KB
B_10 Přehledný podélný profil varianta2
PDF - 367.86 KB
B-3 katastrální situace varianta1-díl 1
PDF - 1.32 MB
B-4 katastrální situace varianta1-díl 2
PDF - 1.43 MB
B-5 katastrální situace varianta1-díl 3
PDF - 1.25 MB
B-6 katastrální situace varianta2-díl 1
PDF - 1.83 MB
B-7 katastrální situace varianta2-díl 2
PDF - 1.25 MB
B-8 katastrální situace varianta2-díl 3
PDF - 1.71 MB
Presenční listina jednání Trnava
PDF - 244.21 KB
Trnava hydrotechnické výpočty
PDF - 152 KB
Trnava náklady
PDF - 214.43 KB
Trnava průvodní zpráva
PDF - 679.53 KB
Trnava seznam příloh
PDF - 85.74 KB
Zápis Trnava
PDF - 117.32 KB
Publikováno
11.1.2020