Obecně závazná vyhláška obce Trnava č. 2-2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TRNAVA Č. 2-2019 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
PDF - 1.38 MB
Publikováno
1.1.2020