Zpráva č 342-2015-IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trnava, IČ 00284581 za rok 2015.pdf
PDF - 6.21 MB
Publikováno
23.5.2016
Původce
Krajský úřad Zlínského kraje