Rozhodnutí - zvláštní užívání poz.kom. - umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všecho druhu (umístění stavby).pdf
PDF - 1.09 MB
Publikováno
15.4.2019
Původce
Obec Trnava