Jmenováí členů okrskové volební komise na neobsazená místa PS 2017.pdf
PDF - 333.15 KB
Jmenováí členů okrskové volební komise na neobsazená místa PS 2017.pdf
PDF - 333.15 KB
Publikováno
25.9.2017
Původce
Obec Trnava