Výzva podle §65 odst. 3 zák. č. 256-2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným.....pdf
PDF - 1.4 MB
Publikováno
23.9.2017
Původce
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových