Závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2016 dle § 11.pdf
PDF - 814.4 KB
Publikováno
19.5.2017
Původce
Obec Trnava