Návrh zprávy č. 307-2016-IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trnava za rok 2016.pdf
PDF - 9.22 MB
Publikováno
4.4.2017
Původce
Krajský úřad Zlínského kraje