Opatření obecné povahy č. 1-2021 - Změna č. 1 Územního plánu Trnava
Opatření obecné povahy č. 1-2021 - Změna č. 1 Územního plánu Trnava
PDF - 13.65 MB
Publikováno
1.6.2021