Výpis z usnesení 15.11.2017-5s)-Rozpočtové opatření 11-2017.pdf
PDF - 465.1 KB
Publikováno
4.12.2017
Původce
Obec Trnava