Oznámení zřízení služebnosti, povolení sjezdu, chodníku, přípojky plynu a zaústění trativodu z ČOV-Kalivoda R. .pdf
PDF - 162.61 KB
Publikováno
1.12.2017
Původce
Obec Trnava