Dotace JPO V od Zlínského kraje

Naše zásahová jednotka obdržela dotaci Zlínského kraje v rámci dotace RP12-19/053 – Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje. Z celkové částky projektu 182.800,00 Kč činí dotace od Zlínského kraje 127.000,00 Kč. Za finanční prostředky byly pořízeny zásahové oděvy, obuv, přilby, rukavice a byla opravena přenosná motorová stříkačka.

Sociální bydlení v obci Trnava

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

Název projektu: Sociální bydlení v obci Trnava reg. č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_032/0003080

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Cílem projektu je vytvořit dostupné nájemní sociální bydlení v obci Trnava, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního vztahu.

  • Celkové náklady projektu: 1 599 226,87 Kč
  • Výše dotace: 1 439 304,18 Kč
  • Realizace projektu: 2018
Sociální byt před a po rekonstrukci
Sociální byt - před a po rekonstrukci
PDF - 692.24 KB
Předcházení vzniku odpadů v obci Trnava

Sběrný dvůr Trnava

Sběrný dvůr před a po
Sběrny dvůr před a po
PDF - 2.52 MB
Rozvoj odborného vzdělávání ZŠ Trnava

Název projektu: Rozvoj odborného vzdělávání ZŠ Trnava

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004264

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Předmětem projektu je modernizace čtyř odborných učeben ZŠ Trnava (dvou přírodovědných, jazykové učebny a dílen). Projekt je navázán na klíčové kompetence přírodních věd, komunikace v cizích jazycích, řemeslných a technických oborů. V rámci projektu dojde k pořízení vybavení učeben a didaktických pomůcek, což povede k podstatnému zkvalitnění výuky. K naplnění cíle projektu přispěje i zajištění konektivity a bezbariérovosti objektu školy. Součástí akce jsou rovněž úpravy venkovních prostor.

Projekt Modernizace interiéru budovy tělocvičny ZŠ Trnava byl spolufinancován z dotace RPO2-18DT1/089 poskytnuté Zlínským krajem.