TRNAVA
OFICIÁLNÍ STRÁNKY

Jazyky

Čeština

Knihovna

Informace o obecní knihovně v Trnavě

Obecní knihovna v Trnavě byla zřízena jako organizační složka Obce rozhodnutím obecního zastupitelstva v září roku 2002. V prosinci 2013 byla knihovna přestěhována na místní Hasičskou zbrojnici.

Vedoucí knihovny
Jméno a příjmení Adresa Tel. spojení
Věra Matůšů Trnava 58 577 988 203
e-mail web
knihovna.trnava@seznam.cz www.knihovnatrnava.wz.cz
Půjčovní doba
 Úterý  13.00 – 16.00 
 Čtvrtek  17.00 – 19.00 

 

Katalog obecní knihovny v Trnavě

Na webové stránce Krajské knihovny Františka Bartoše www.kfbz.cz byl do rubriky katalogy/katalogy obecních knihoven umístěn odkaz na katalog Obecní knihovny v Trnavě. Kliknutím na název obce na mapě nebo na název knihovny v tabulce vstoupíte do katalogu Obecní knihovny v Trnavě a můžete si vyhledat titul nebo autora, kterého hledáte.

Podmínky přístupu na internet v místní knihovně Trnava

Místní knihovna Trnava umožňuje přístup na internet svým uživatelům, dětem i dospělým zdarma. Uživatelům mladším 15 let je poskytován přístup na internet na základě souhlasu rodičů. Uživateli je umožněn přístup na internet 30 minut, není-li poté další zájemce, je možno tuto dobu prodloužit o dalších 30 minut. Přístup na internet je možné předem rezervovat.

Internet je v knihovně zpřístupněn jakožto zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů a především jejich studijním účelům. Uživatel musí přitom respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpisy.

Není dovoleno nastavení počítače, ukládat data na pevný disk a spouštět programy stažené z internetu. Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz počítače. Veškeré náklady, které vzniknou v knihovně v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým databázím a dokumentům, či poškození technického vybavení, je uživatel povinen uhradit. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit www stránky s pornografickým neo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog. Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy ČR.

V případě potřeby mohou uživatelé požádat pracovníka knihovny o pomoc a konzultaci. Uživatelé musí respektovat soukromí ostatních uživatelů, zachovávat základní etické normy a dbár pokynů knihovníka.

Souhlas s těmito podmínkami stvrzuje uživatel před započetím práce svým podpisem.

Prodloužení výpujční doby knih lze sjendat na kontaktním e-mailu:knihovna.trnava@seznam.cz

  • knihovna disponuje celkem s 5383 ks knižních svazků
  • ve spolupráci s krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně se dále ještě využívá výměnného knižního fondu, který se pravidelně obměňuje
  • součástí knihovny v Trnavě je i veřejně přístupný internet, který je možno využít po otevírací dobu knihovny, nebo po dohodě s pracovníky na Obecním úřadu

Kontakt

Trnava 156
763 18 Trnava u Zlína

Tel : +420 577 988 223
Fax : +420 577 988 293

datová schránka: tzfbzzv

E-mail: outrnava@avonet.cz

více

Úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Středa

8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Svozový kalendář 2019

Svozový kalendář - 2019 pondělí

Odvoz odpadků

7.1.,21.1.,4.2.,18.2.,4.3.,18.3.,1.4.,

15.4.,29.4.,13.5.,27.5.,

10.6.,24.6.,8.7.,22.7.,5.8.,

19.8.,2.9.,16.9.,30.9.,14.10.,

28.10.,11.11.,25.11.,9.12.,23.12.,

 

Odvoz plastů

 28.1.,25.2.,25.3.,20.4.sobota,

20.5.,17.6.,15.7.,12.8.,9.9.,7.10.

,4.11.,2.12.,30.12.,

 

Sběrný dvůr Trnava

 každý sudý víkend v měsíci 

pátek od 15:00 hod. - 17:00 hod.

sobota od 9:00 hod. - 12:00 hod.

 

 

Aktuality na email 


Informace o použití

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

foto
znak malý
TRNAVA
OFICIÁLNÍ STRÁNKY
Čas poslední aktualizace: 19.06.2019 v 08:47       Oficiální stránky © 2014       webdesign: Origine