TRNAVA
OFICIÁLNÍ STRÁNKY

Jazyky

Čeština

Knihovna

Informace o obecní knihovně v Trnavě

Obecní knihovna v Trnavě byla zřízena jako organizační složka Obce rozhodnutím obecního zastupitelstva v září roku 2002. V prosinci 2013 byla knihovna přestěhována na místní Hasičskou zbrojnici.

Vedoucí knihovny
Jméno a příjmení Adresa Tel. spojení
Věra Matůšů Trnava 58 577 988 203
e-mail web
knihovna.trnava@seznam.cz www.knihovnatrnava.wz.cz
Půjčovní doba
 Úterý  13.00 – 16.00 
 Čtvrtek  17.00 – 19.00 

 

Katalog obecní knihovny v Trnavě

Na webové stránce Krajské knihovny Františka Bartoše www.kfbz.cz byl do rubriky katalogy/katalogy obecních knihoven umístěn odkaz na katalog Obecní knihovny v Trnavě. Kliknutím na název obce na mapě nebo na název knihovny v tabulce vstoupíte do katalogu Obecní knihovny v Trnavě a můžete si vyhledat titul nebo autora, kterého hledáte.

Podmínky přístupu na internet v místní knihovně Trnava

Místní knihovna Trnava umožňuje přístup na internet svým uživatelům, dětem i dospělým zdarma. Uživatelům mladším 15 let je poskytován přístup na internet na základě souhlasu rodičů. Uživateli je umožněn přístup na internet 30 minut, není-li poté další zájemce, je možno tuto dobu prodloužit o dalších 30 minut. Přístup na internet je možné předem rezervovat.

Internet je v knihovně zpřístupněn jakožto zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů a především jejich studijním účelům. Uživatel musí přitom respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpisy.

Není dovoleno nastavení počítače, ukládat data na pevný disk a spouštět programy stažené z internetu. Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz počítače. Veškeré náklady, které vzniknou v knihovně v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým databázím a dokumentům, či poškození technického vybavení, je uživatel povinen uhradit. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit www stránky s pornografickým neo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog. Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy ČR.

V případě potřeby mohou uživatelé požádat pracovníka knihovny o pomoc a konzultaci. Uživatelé musí respektovat soukromí ostatních uživatelů, zachovávat základní etické normy a dbár pokynů knihovníka.

Souhlas s těmito podmínkami stvrzuje uživatel před započetím práce svým podpisem.

Prodloužení výpujční doby knih lze sjendat na kontaktním e-mailu:knihovna.trnava@seznam.cz

  • knihovna disponuje celkem s 5383 ks knižních svazků
  • ve spolupráci s krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně se dále ještě využívá výměnného knižního fondu, který se pravidelně obměňuje
  • součástí knihovny v Trnavě je i veřejně přístupný internet, který je možno využít po otevírací dobu knihovny, nebo po dohodě s pracovníky na Obecním úřadu

Kontakt

Trnava 156
763 18 Trnava u Zlína

Tel : +420 577 988 223
Fax : +420 577 988 293

datová schránka: tzfbzzv

E-mail: outrnava@avonet.cz

více

Úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Středa

8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Svozový kalendář 2018

Svozový kalendář - 2018 - pondělí

Odvoz odpadků

8.1., 22.1.,5.2. ,19.2.,5.3.,19.3., 31.3.sobota,

16.4.,30.4.,14.5.,28.5.,11.6.,25.6.,

9.7.,23.7.,6.8.,20.8.,3.9.,17.9.,

1.10.,15.10.,29.10.,

12.11.,26.11.,10.12.,22.12.sobota

 

Odvoz plastů

29.1.,26.2.,26.3.,23.4.,21.5.,18.6.,

16.7.,13.8.,10.9.,8.10.,5.11.,3.12.,

29.12.sobota

.....png

Aktuality na email 


Informace o použití

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

foto
znak malý
TRNAVA
OFICIÁLNÍ STRÁNKY
Čas poslední aktualizace: 05.12.2018 v 15:49       Oficiální stránky © 2014       webdesign: Origine