TRNAVA
OFICIÁLNÍ STRÁNKY

Jazyky

Čeština

Historie

Obec Trnava – Zlínský kraj

První písemná zmínka o Trnavě je z roku 1368, kdy se objevuje zápis v zemských deskách olomouckých o tom, že Aleš z Komárova prodal Jaruškovi z Vícemilic všechno co má v Komárově a Trnavě s lesy, právy, panstvím a příslušenstvím. Ale již v roce 1261 je v zakládací listině vizovického kláštera zmíněn potok Trnava. Jméno patrně vzniklo přidáním původem hydronymické přípony –ava k základu trn a znamenalo trnité místo nebo říčku tekoucí trním.

Příroda zasahovala do životů chudých hospodářů v hornatém kraji mnohem více, než tomu bylo v úrodných nížinách. Nezastupitelnou roli v životě člověka hrálo náboženství. Předbělohorská doba byla ve znamení stoupajícího vlivu nekatolických náboženství, z nichž nejsilnější pozice získávali luteráni a čeští bratři. Sňatkem majitelky Lukova Lukrécie Nekešové z Lendeku roku 1609 s Albrechtem z Valdštejna se situace změnila. Ten dosadil katolického faráře do Fryštáku, Kašavy a také Slušovic, kde docházeli i věřící z Trnavy. Současný kostel zasvěcený svátku Navštívení bl. Panny Marie byl vystavený v neorománském slohu a posvěcen 1. října 1911. Výška věže kostela je 38 m.

Škola byla v Trnavě zřízena už v prvých počátcích 18. století. Vyučovalo se však v různých domech a školní budova se začala stavět až roku 1840 za přispění tehdejšího majitele Lukovského panství hraběte Seilerna. V původní školní budově je dnes sídlo Obecního úřadu a České pošty. Dnešní nově rekonstruovaná škola je v prostorách bývalé pálenice Miloslava Garguláka.

V polovině 19. století nebyly v obci velké živnosti. Existoval zde jeden mlýn s hornospádovým pohonem. V roce 1930 jsou zde již registrovány 73 živnosti. Dnes je v obci několik firem, které zaměstnávají většinu obyvatel obce.

Pozn. Kresby byly pořízeny z obecní kroniky – autor pan Alois Gerych.

Kontakt

Trnava 156
763 18 Trnava u Zlína

Tel : +420 577 988 223
Fax : +420 577 988 293

datová schránka: tzfbzzv

E-mail: outrnava@avonet.cz

více

Úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Středa

8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Svozový kalendář 2018

Svozový kalendář - 2018 - pondělí

Odvoz odpadků

8.1., 22.1.,5.2. ,19.2.,5.3.,19.3., 31.3.sobota,

16.4.,30.4.,14.5.,28.5.,11.6.,25.6.,

9.7.,23.7.,6.8.,20.8.,3.9.,17.9.,

1.10.,15.10.,29.10.,

12.11.,26.11.,10.12.,22.12.sobota

 

Odvoz plastů

29.1.,26.2.,26.3.,23.4.,21.5.,18.6.,

16.7.,13.8.,10.9.,8.10.,5.11.,3.12.,

29.12.sobota

.....png

Aktuality na email 


Informace o použití

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

foto
znak malý
TRNAVA
OFICIÁLNÍ STRÁNKY
Čas poslední aktualizace: 05.12.2018 v 15:49       Oficiální stránky © 2014       webdesign: Origine