TRNAVA
OFICIÁLNÍ STRÁNKY

Jazyky

Čeština

Historie

Obec Trnava – Zlínský kraj

První písemná zmínka o Trnavě je z roku 1368, kdy se objevuje zápis v zemských deskách olomouckých o tom, že Aleš z Komárova prodal Jaruškovi z Vícemilic všechno co má v Komárově a Trnavě s lesy, právy, panstvím a příslušenstvím. Ale již v roce 1261 je v zakládací listině vizovického kláštera zmíněn potok Trnava. Jméno patrně vzniklo přidáním původem hydronymické přípony –ava k základu trn a znamenalo trnité místo nebo říčku tekoucí trním.

Příroda zasahovala do životů chudých hospodářů v hornatém kraji mnohem více, než tomu bylo v úrodných nížinách. Nezastupitelnou roli v životě člověka hrálo náboženství. Předbělohorská doba byla ve znamení stoupajícího vlivu nekatolických náboženství, z nichž nejsilnější pozice získávali luteráni a čeští bratři. Sňatkem majitelky Lukova Lukrécie Nekešové z Lendeku roku 1609 s Albrechtem z Valdštejna se situace změnila. Ten dosadil katolického faráře do Fryštáku, Kašavy a také Slušovic, kde docházeli i věřící z Trnavy. Současný kostel zasvěcený svátku Navštívení bl. Panny Marie byl vystavený v neorománském slohu a posvěcen 1. října 1911. Výška věže kostela je 38 m.

Škola byla v Trnavě zřízena už v prvých počátcích 18. století. Vyučovalo se však v různých domech a školní budova se začala stavět až roku 1840 za přispění tehdejšího majitele Lukovského panství hraběte Seilerna. V původní školní budově je dnes sídlo Obecního úřadu a České pošty. Dnešní nově rekonstruovaná škola je v prostorách bývalé pálenice Miloslava Garguláka.

V polovině 19. století nebyly v obci velké živnosti. Existoval zde jeden mlýn s hornospádovým pohonem. V roce 1930 jsou zde již registrovány 73 živnosti. Dnes je v obci několik firem, které zaměstnávají většinu obyvatel obce.

Pozn. Kresby byly pořízeny z obecní kroniky – autor pan Alois Gerych.

Kontakt

Trnava 156
763 18 Trnava u Zlína

Tel : +420 577 988 223
Fax : +420 577 988 293

datová schránka: tzfbzzv

E-mail: outrnava@avonet.cz

více

Úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Středa

8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Svozový kalendář 2019

Svozový kalendář - 2019 pondělí

Odvoz odpadků

7.1.,21.1.,4.2.,18.2.,4.3.,18.3.,1.4.,

15.4.,29.4.,13.5.,27.5.,

10.6.,24.6.,8.7.,22.7.,5.8.,

19.8.,2.9.,16.9.,30.9.,14.10.,

28.10.,11.11.,25.11.,9.12.,23.12.,

 

Odvoz plastů

 28.1.,25.2.,25.3.,20.4.sobota,

20.5.,17.6.,15.7.,12.8.,9.9.,7.10.

,4.11.,2.12.,30.12.,

 

Sběrný dvůr Trnava

 každý sudý víkend v měsíci 

pátek od 15:00 hod. - 17:00 hod.

sobota od 9:00 hod. - 12:00 hod.

 

 

Aktuality na email 


Informace o použití

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

foto
znak malý
TRNAVA
OFICIÁLNÍ STRÁNKY
Čas poslední aktualizace: 03.06.2019 v 13:52       Oficiální stránky © 2014       webdesign: Origine