TRNAVA
OFICIÁLNÍ STRÁNKY

Jazyky

Čeština

Aktuality

16. června 2016

Něco málo o třídění odpadů

Něco málo o třídění odpadů

Třiďte odpad, má to smysl! Tento slogan zná téměř každý, ale málokdo ví, co vše se za tímto sloganem skrývá. Jak jste na tom Vy? Kdyby se Vás někdo zeptal, proč má třídění odpadů smysl, uměli byste odpovědět?

  1. Třídění odpadů je ekologické – kdo třídí odpady, přispívá k ochraně životního prostředí

V čem spočívá ochrana životního prostředí, když třídíme odpady, si ukážeme na velice zjednodušeném životním cyklu sklenice od limonády.

Abychom mohli sklenici vyrobit, je třeba natěžit suroviny pro její výrobu, jako je sklářský písek, dolomit, vápenec, živec atd. K tomu budeme potřebovat stroje a pohonné hmoty, jejichž výroba se také negativně podepisuje na životním prostředí, stejně jako těžba výše uvedených surovin.

Dalším krokem je výroba sklenice, která se neobejde bez spalování zemního plynu.  Jen pro srovnání - výroba skla z recyklátu tj. z podrceného skla, které občané vytřídí do zelených kontejnerů stojících po obci, vyžaduje o 30% méně zemního plynu než výroba skla ze sklářského písku.

Po té, co sklenice poslouží svému účelu, je buď vyhozena do směsného odpadu, nebo do kontejneru na tříděný odpad. Je-li sklenice vyhozena do směsného odpadu, čeká ji uložení na skládku, kde přijde vniveč. Pokud se odpady netřídí, dochází k dvojí devastaci přírody! Na jednom místě republiky se ničí krajina těžbou suroviny a na druhém se ničí skládkováním odpadu.

 Odpad, který se vytřídí, se znovu zpracuje na tzv. druhotnou surovinu, ta nahrazuje surovinu primární, která se pak nemusí těžit. Tříděním odpadu a jeho následnou recyklací se docílí toho, že se těží méně primárních surovin a méně surovin v podobě odpadu se ukládá na skládky. V tomto mechanismu spočívá ochrana životního prostředí.

  1. Třídění odpadů se vyplatí – tříděný odpady vychází levněji než směsný netříděný odpad

 

Tříděný odpad

Netříděný směsný odpad

Svoz odpadu

Přispívá obci EKO-KOM

Platí obec

Odstranění/využití odpadu

Prodá se jako druhotná surovina

Platí obec

 

Podíváme-li se na tabulku, najdeme zde položku „Svoz odpadu“ a „Odstranění/využití odpadu“.  U tříděného odpadu může jeho svoz vycházet i za nulu v případě, že je svoz efektivní tj. nesváží se vzduch (občané šlapou PET lahve, rozlepují krabice od mléka). Jak je to možné?

Odpověď je v tomto schématu. Každý kdo uvádí na trh obal, musí obalové společnosti zaplatit za jeho recyklaci. Obalová společnost vybrané peníze rozdělí obcím dle množství vytříděných a recyklovaných odpadů, čímž obci z velké části (v případě efektivního svozu zcela) hradí náklady spojené se svozem těchto tříděných odpadů.

Co se položky „Odstranění/využití odpadu“ týče, zde jak jsme si již řekli, je tříděný odpad vnímán jako surovina, což z něj dělá obchodovatelnou komoditu, za kterou obec neplatí, ale naopak za ni při určitém množství peníze dostává. V případě směsného netříděného odpadu obec zcela platí jak svoz odpadu tak i jeho odstranění!

Komunální odpad se skládá z tříditelných/využitelných odpadů a z odpadů zbytkových/netříditelných. Z průzkumů vyplývá, že tříditelných/využitelných odpadů je v komunálním odpadu až 80%. Spousta obcí a měst vytřídí pouze 20% odpadů a zbylých 60% tříditelných/využitelných odpadů skončí na skládce jako směsný odpad, za který obec/občané zbytečně platí.

Od roku 2024 nebude možné u nás skládkovat využitelný odpad!
Spousta obcí bude nucena zvýšit poplatky za svoz odpadů,
protože využitelné nevytříděné odpady bude třeba
nějakým způsobem zpracovat či energeticky využít, což se
negativně promítne do nákladů. Tomuto chceme předejít
poctivějším tříděním odpadů.

Chceme, aby se v naší obci lépe třídilo.  Proto jsme se rozhodli pro/zvažujeme pár vylepšení stávajícího systému nakládání s odpady:

  1. Třídění odpadů bude transparentnější (každá domácnost bude mít svůj odpadový účet,
    kde se budou evidovat obsloužené nádoby popř. pytle s tříděným a se směsným odpadem).
  2. Třídění odpadů bude zábavnější (bude se soutěžit v třídění odpadů).
  3. Třídění odpadů bude pohodlnější (každá domácnost bude mít své pytle nebo nádoby na třídění odpadů)
  4. Platba za odpady bude spravedlivější (kdo třídí odpady, bude platit méně).

Každý bude mít možnost ovlivnit výši svojí platby za odpady – vše je založeno na dobrovolnosti (kdo chce, může - kdo nechce, nemusí).

Než přistoupíme k výše uvedeným změnám, chceme mít přehled o tocích odpadů. Každá sběrná nádoba bude opatřena etiketou s čárovým kódem, který se načte při každém obsloužení nádoby. Díky tomu budeme mít informace o nádobách a o jejich vytížení. Jsme přesvědčeni, že nám tyto data napoví, kde je prostor pro zlepšení, např. domácnosti s vyšší donáškovou vzdáleností přistavují častěji nádobu se směsným odpadem, důchodci přistavují k výsypu popelnice minimálně, zbytečně přeplácejí za svoz odpadů atd. Dále tyto informace poslouží k posouzení, zda plánované změny po zavedení přinesly nějaké ovoce.

Cílem evidování nádob není kontrola jednotlivých domácností, kdo kolik dává popelnic, ale sběr dat, na jejichž základě bude možné činit rozhodnutí pro následnou optimalizaci systému!

Kontakt

Trnava 156
763 18 Trnava u Zlína

Tel : +420 577 988 223
Fax : +420 577 988 293

datová schránka: tzfbzzv

E-mail: outrnava@avonet.cz

více

Úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Středa

8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Svozový kalendář 2019

Svozový kalendář - 2019 pondělí

Odvoz odpadků

7.1.,21.1.,4.2.,18.2.,4.3.,18.3.,1.4.,

15.4.,29.4.,13.5.,27.5.,

10.6.,24.6.,8.7.,22.7.,5.8.,

19.8.,2.9.,16.9.,30.9.,14.10.,

28.10.,11.11.,25.11.,9.12.,23.12.,

 

Odvoz plastů

 28.1.,25.2.,25.3.,20.4.sobota,

20.5.,17.6.,15.7.,12.8.,9.9.,7.10.

,4.11.,2.12.,30.12.,

 

Sběrný dvůr Trnava

 každý sudý víkend v měsíci 

pátek od 15:00 hod. - 17:00 hod.

sobota od 9:00 hod. - 12:00 hod.

 

 

Aktuality na email 


Informace o použití

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

foto
znak malý
TRNAVA
OFICIÁLNÍ STRÁNKY
Čas poslední aktualizace: 19.06.2019 v 08:47       Oficiální stránky © 2014       webdesign: Origine