TRNAVA
OFICIÁLNÍ STRÁNKY

Jazyky

Čeština

Knihovna

Informace o obecní knihovně v Trnavě

Obecní knihovna v Trnavě byla zřízena jako organizační složka Obce rozhodnutím obecního zastupitelstva v září roku 2002. V prosinci 2013 byla knihovna přestěhována na místní Hasičskou zbrojnici.

Vedoucí knihovny
Jméno a příjmení Adresa Tel. spojení
Věra Matůšů Trnava 58 577 988 203
e-mail web
knihovna.trnava@seznam.cz www.knihovnatrnava.wz.cz
Půjčovní doba
 Úterý  13.00 – 16.00 
 Čtvrtek  17.00 – 19.00 

 

Katalog obecní knihovny v Trnavě

Na webové stránce Krajské knihovny Františka Bartoše www.kfbz.cz byl do rubriky katalogy/katalogy obecních knihoven umístěn odkaz na katalog Obecní knihovny v Trnavě. Kliknutím na název obce na mapě nebo na název knihovny v tabulce vstoupíte do katalogu Obecní knihovny v Trnavě a můžete si vyhledat titul nebo autora, kterého hledáte.

Podmínky přístupu na internet v místní knihovně Trnava

Místní knihovna Trnava umožňuje přístup na internet svým uživatelům, dětem i dospělým zdarma. Uživatelům mladším 15 let je poskytován přístup na internet na základě souhlasu rodičů. Uživateli je umožněn přístup na internet 30 minut, není-li poté další zájemce, je možno tuto dobu prodloužit o dalších 30 minut. Přístup na internet je možné předem rezervovat.

Internet je v knihovně zpřístupněn jakožto zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů a především jejich studijním účelům. Uživatel musí přitom respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpisy.

Není dovoleno nastavení počítače, ukládat data na pevný disk a spouštět programy stažené z internetu. Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz počítače. Veškeré náklady, které vzniknou v knihovně v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým databázím a dokumentům, či poškození technického vybavení, je uživatel povinen uhradit. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit www stránky s pornografickým neo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog. Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy ČR.

V případě potřeby mohou uživatelé požádat pracovníka knihovny o pomoc a konzultaci. Uživatelé musí respektovat soukromí ostatních uživatelů, zachovávat základní etické normy a dbár pokynů knihovníka.

Souhlas s těmito podmínkami stvrzuje uživatel před započetím práce svým podpisem.

Prodloužení výpujční doby knih lze sjendat na kontaktním e-mailu:knihovna.trnava@seznam.cz

  • knihovna disponuje celkem s 5383 ks knižních svazků
  • ve spolupráci s krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně se dále ještě využívá výměnného knižního fondu, který se pravidelně obměňuje
  • součástí knihovny v Trnavě je i veřejně přístupný internet, který je možno využít po otevírací dobu knihovny, nebo po dohodě s pracovníky na Obecním úřadu

Kontakt

Trnava 156
763 18 Trnava u Zlína

Tel : +420 577 988 223
Fax : +420 577 988 293

datová schránka: tzfbzzv

E-mail: outrnava@avonet.cz

více

Úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Středa

8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Svozový kalendář 2017

Svozový kalendář 2017 – pondělí

Odvoz odpadků
15.5., 29.5., 12.6., 26.6., 10.7., 24.7., 7.8., 21.8., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 30.10.,
13.11., 27.11., 11.12., 23.12. SO

Odvoz plastů
22.5., 19.6., 17.7., 14.8., 11.9.,
9.10., 6.11., 4.12. 

.....png

Aktuality na email 


Informace o použití

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

foto
znak malý
TRNAVA
OFICIÁLNÍ STRÁNKY
Čas poslední aktualizace: 16.10.2017 v 15:40       Oficiální stránky © 2014       webdesign: Origine