TRNAVA
OFICIÁLNÍ STRÁNKY

Jazyky

Čeština

Historie

Obec Trnava – Zlínský kraj

První písemná zmínka o Trnavě je z roku 1368, kdy se objevuje zápis v zemských deskách olomouckých o tom, že Aleš z Komárova prodal Jaruškovi z Vícemilic všechno co má v Komárově a Trnavě s lesy, právy, panstvím a příslušenstvím. Ale již v roce 1261 je v zakládací listině vizovického kláštera zmíněn potok Trnava. Jméno patrně vzniklo přidáním původem hydronymické přípony –ava k základu trn a znamenalo trnité místo nebo říčku tekoucí trním.

Příroda zasahovala do životů chudých hospodářů v hornatém kraji mnohem více, než tomu bylo v úrodných nížinách. Nezastupitelnou roli v životě člověka hrálo náboženství. Předbělohorská doba byla ve znamení stoupajícího vlivu nekatolických náboženství, z nichž nejsilnější pozice získávali luteráni a čeští bratři. Sňatkem majitelky Lukova Lukrécie Nekešové z Lendeku roku 1609 s Albrechtem z Valdštejna se situace změnila. Ten dosadil katolického faráře do Fryštáku, Kašavy a také Slušovic, kde docházeli i věřící z Trnavy. Současný kostel zasvěcený svátku Navštívení bl. Panny Marie byl vystavený v neorománském slohu a posvěcen 1. října 1911. Výška věže kostela je 38 m.

Škola byla v Trnavě zřízena už v prvých počátcích 18. století. Vyučovalo se však v různých domech a školní budova se začala stavět až roku 1840 za přispění tehdejšího majitele Lukovského panství hraběte Seilerna. V původní školní budově je dnes sídlo Obecního úřadu a České pošty. Dnešní nově rekonstruovaná škola je v prostorách bývalé pálenice Miloslava Garguláka.

V polovině 19. století nebyly v obci velké živnosti. Existoval zde jeden mlýn s hornospádovým pohonem. V roce 1930 jsou zde již registrovány 73 živnosti. Dnes je v obci několik firem, které zaměstnávají většinu obyvatel obce.

Pozn. Kresby byly pořízeny z obecní kroniky – autor pan Alois Gerych.

Kontakt

Trnava 156
763 18 Trnava u Zlína

Tel : +420 577 988 223
Fax : +420 577 988 293

datová schránka: tzfbzzv

E-mail: outrnava@avonet.cz

více

Úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Středa

8:00 - 11:30 12:30 - 17:00

Svozový kalendář 2017

Svozový kalendář 2017 – pondělí

Odvoz odpadků
15.5., 29.5., 12.6., 26.6., 10.7., 24.7., 7.8., 21.8., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 30.10.,
13.11., 27.11., 11.12., 23.12. SO

Odvoz plastů
22.5., 19.6., 17.7., 14.8., 11.9.,
9.10., 6.11., 4.12. 

.....png

Aktuality na email 


Informace o použití

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

foto
znak malý
TRNAVA
OFICIÁLNÍ STRÁNKY
Čas poslední aktualizace: 16.10.2017 v 15:40       Oficiální stránky © 2014       webdesign: Origine